Záruka na opravu

Na opravu spotrebiča poskytujeme 6 mesačnú záruku.

Dĺžku záručnej doby určuje  zákon č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov (OZ). Podľa novely  OZ (zákon č. 150/2004 Z.z) platí na spotrebný  tovar predaný od 1.4.2004 záručná doba 24 mesiacov. Zákonná záručná doba je minimálna a predávajúci ju nemôže skrátiť.

Záruka na opravu práčky | Stanislav Hanulák