Kontakt

Stanislav Hanulák
Slatinská 4
821 07 Bratislava

Mobil: 0903 425 991

Email: hanulakservis@gmail.com

Ceny sú rovnaké pre všetky oblasti pôsobnosti (Bratislava +  okolie)